Oslo 20. - 21. september 2018

Om Radiodager


(23 august, 2011 - 15:04)

 

Samlingspunkt

Radiodager er samlingspunktet for hele den norske radiobransjen - både allmennkringkasting, kommersiell radio og lokalradio.

Fag, priser og fest

Arrangementet holdes i Oslo hvert år i månedsskiftet september/oktober og består av
• en todagers fagkonferanse til inspirasjon og faglig utvikling,
• et prisutdelingsshow som belønner det beste fra norsk radio i sytten ulike kategorier
• og anledning til å mingle med kolleger på tvers av alle skillelinjer.

Et arrangement for fotfolket

Målgruppene for Radiodager er radiomedarbeidere, mediestudenter og andre som er involvert i radiorelatert virksomhet.  Radiodager er et arrangement som først og fremst tar sikte på å være en inspirasjonskilde for dem som lager radio til daglig.

 

Historikk

 

Lokalene.  Radiodager ble for første gang arrangert som en dugnad i 2003 - og de første par årene ble fagseminardelen lagt til NRK på Marienlyst.  Men fra 2005 ble det bestemt å legge arrangementet utenfor NRK - og med ett unntak (NRK 2007) - har man siden anvendt lokaler andre steder i Oslo (Edderkoppen teater 2005, Grand hotell 2006, Hotell Bristol 2008, Radisson SAS Plaza 2009, UBC, Ullevål Konferansesenter 2010, 2011,2012, 2013 og 2014. I 2015 arrangeres konferansen 17-18 mars også på UBC. 

 

Organisering.  Radiodager startet med utgangspunkt i NRK som et felles dugnads-prosjekt med det øvrige radio-Norge. Foreningen Radiodager er etablert som en frittstående, selvstendig enhet med NRK, P4Bauer Media og Norsk Lokalradioforbund som eiere.   Styret for Radiodager består av Pål Lomeland, Norsk Lokalradioforbund (styreleder), Vilde Batzer, NRK, Morten Scott Janssen, P4, Jon Branæs og Arne Sandvik, Bauer Media.

 

Omfang og oppslutning.  Ambisjonsnivået har økt underveis og de siste årene har Radiodager blitt arrangert med over 20 programposter og 40-50 foredragsholdere og paneldeltakere.  Oppslutningen har økt jevnt siden starten og ligger nå på rundt 300 deltakere fra hele landet.

 

Internasjonalt samarbeid.  I 2007 etablerte Radiodager Norge et samarbeid med Radiodays Danmark om felles bruk av internasjonale foredragsholdere - noe som førte til reduserte reisekostnader og lettere tilgang til toppnavn.

Fra 2008 kom også Radiodagen/Radiogallan Sverige med i samarbeidet.  Og fra 2010 gikk prosjektlederne for de skandinaviske Radiodagene sammen om å etablere Radiodays Europe som ble holdt i København i mars 2010 og 2011. I mars 2012 ble Radiodays Europe arrangert i Barcelona i Spania, i 2013 i Berlin, i 2014 i Dublin og i 2015 samlet Radiodys Europe 1300 deltakere fra 50 forskjellige land i Milano. Neste års konferanse holdes i Paris 13-15 mars. Prosjektet drives nå av Anders Held, Radiodagen Sverige og Sveriges Radio og Rolf Brandrud, Radiodager Norge og NRK.

 

Søkeskjema


Følg med!

Motta vårt nyhetsbrev, skriv inn din mailadresse her:
Opprett ny konto
Følg oss på